Casal dels Països Catalans de La Plata

Centre Cultural i Social

Carrer 48 nº641 - 1900 LA PLATA - ARGENTINA


Per la identitat cultural dels Països Catalans


Comissió Directiva

President: Germà Capdevila

Vice-president: Carles Gustau Capdevila

Secretària: Maria del Luján Ramon

Tresorer: Josep Agusti i Escola

Vocal Titular: Eusebi Azorín i Fernández

Vocal Titular: Rosa A. Sabaté

Vocal Suplent: Joaquina Pamiés de Sunyol

Vocal Suplent: Maria Dolòs Torres Sánchez


Revisor de Comptes Titular: Jaume Nadal Artigués

Revisor de Comptes Titular: Antoni Burgués

Revisor de Comptes Titular: Antonia Nadal i Barceló

Revisor de Comptes Suplent: Josep Ortiga


Llengua: Francisca Bahima i Toha

Cor: Núria Torres

Sardana: Mercé Quixal

Cultura: Christian Caruk

Publicacions: C. Gustau Capdevila

"Cuiner Oficial": Joan Lluis Ibáñez


Tornar


© 1996 Casal dels Països Catalans de La Plata - Argentina - Disseny i Configuració Germà Capdevila